Peter Kooyman kende als ondernemer hoogte- en dieptepunten. Hij ervoer de aanloop en gevolgen van een groot faillissement waarvoor hij ook in privé werd aangesproken. Het niemandsland waarin hij vervolgens terecht kwam, deed hem besluiten om ondernemers in zwaar weer te helpen.

Met zijn achtergrond in de accountancy en later de internationale ICT wereld, kon hij erg weinig uitrichten, wat hem deed besluiten tot de rechtenstudie. Hij specialiseerde zich vervolgens in het faillissements- en insolventierecht. Een terrein waarvan helaas nog altijd weinig kennis, laat staan ervaring, bestaat bij de ondernemer en ook bij de mensen in zijn omgeving.

In een latere fase studeerde hij Arbeids- en organisatiepsychologie wat de basis vormde voor zijn succesvolle coaching programma voor ondernemers. Liquiditeitsproblemen in het bedrijf trekken een grote wissel op het geestelijke welbevinden van de ondernemer en zijn of haar gezin, wat een succesvol hersteltraject voor het bedrijf ernstig in de weg staat. Zijn programma is erop gericht om ondernemers op de kortst mogelijke termijn weer in staat te stellen effectief weer invulling te geven aan de leiding in hun bedrijf.

Peter Kooyman behoort tot de beste insolventiespecialisten van ons land. Samen met Nico Schraag vormt hij het ideale duo dat verantwoordelijk is voor onze cursus ‘Effectief Ondernemen voor, tijdens en ná een Crisissituatie of -periode’.